Produktionsskog Hörby

Högproduktiv skogsfastighet om knappt 19 ha i Södra Rörum mellan Hörby och Höör. 15 ha välskött skogsmark bestående av 94 % gran och med en medelbonitet på drygt 12 m³sk/ha och år. Jakten fri för köparen.

Prisidé: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2019-05-03