Skogs‐ och betesmark 19 ha sydöst Hörby

Byggnadsfri fastighet på avskilt läge längst ut på mindre markväg i Killeröd. 10 ha betesmark, 8 ha lövdominerad skogsmark och 1 ha skogsimpediment enligt taxering. Gott om lövskog att gallra urtill ve dfångst. Husruiner på högt trevligt läge som kan ge möjlighet till nybyggnation. Vattenhål till tamboskap och vilt finns på fastigheten. Virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Viltrika trakter med bl.a. vildsvin, rådjur och hjort.

Prisidé: 3 350 000 kr, bud senast 2022-10-20