Skogsfastighet 31 ha Hörby

Byggnadsfri skogsfastighet med avskilt läge i Ekastorp norr om Hörby. 25,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 200 m³sk bestående av gran och bok. Bonitet om 9,9 m³sk/ha och år i genomsnitt. 4 ha betesmark. Bra skogsbilväg genom fastigheten med vändplats och egen grind in till fastigheten. Jakt på bl. a vildsvin och rådjur.

Prisidè: 3 500 000 kr/hbj, bud senast 2019-06-05