annonsbild-komp1
20220531_1344411
20220531_1419361
20220531_1428441
dji_0160

Naturskog 33 ha Höör

Skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur med de flesta av våra svenska trädarter representerade. Mäktiga 30-meterstallar med begynnande grovskorpbark, spärrgreniga gammelekar, jättesälgar och alg- /mossbevuxna bokar. Virkesförrådet i den icke-skyddade skogen grandominerat med drygt 2 900 m³sk varav 1 700 m³sk slutavverkningsbart. Skåneleden går genom egendomen.

Budgivare nr 2: 2 150 000 kr den 1/7 kl 09.40
Budgivare nr 1: 2 100 000 kr den 1/7 kl 06.40
Budgivare nr 2: 2 050 000 kr den 29/6 kl 10.10
Budgivare nr 1: 2 000 000 kr den 20/6 kl 10.53

Pris: 2 500 000 kr el hbj