annonsbild-komp1
20220531_1344411
20220531_1419361
20220531_1428441
dji_0160

Naturskog 33 ha Höör

Skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur med de flesta av våra svenska trädarter representerade. Mäktiga 30-meterstallar med begynnande grovskorpbark, spärrgreniga gammelekar, jättesälgar och alg- /mossbevuxna bokar. Virkesförrådet i den icke-skyddade skogen grandominerat med drygt 2 900 m³sk varav 1 700 m³sk slutavverkningsbart. Skåneleden går genom egendomen.

Budgivare nr 1: 2 500 000 kr den 9/7 kl 12.05
Budgivare nr 3: 2 425 000 kr den 8/7 kl 17.08
Budgivare nr 1: 2 400 000 kr den 8/7 kl 16.39
Budgivare nr 3: 2 375 000 kr den 8/7 kl 13.11
Budgivare nr 2: 2 350 000 kr den 7/7 kl 09.22
Budgivare nr 1: 2 330 000 kr den 6/7 kl 13.50
Budgivare nr 2: 2 325 000 kr den 6/7 kl 08.00
Budgivare nr 1: 2 300 000 kr den 6/7 kl 06.33
Budgivare nr 2: 2 250 000 kr den 5/7 kl 18.24
Budgivare nr 1: 2 200 000 kr den 2/7 kl 18.15
Budgivare nr 2: 2 150 000 kr den 1/7 kl 09.40
Budgivare nr 1: 2 100 000 kr den 1/7 kl 06.40
Budgivare nr 2: 2 050 000 kr den 29/6 kl 10.10
Budgivare nr 1: 2 000 000 kr den 20/6 kl 10.53

Pris: 2 500 000 kr el hbj