Naturskog 33 ha Höör

Byggnadsfri skogsfastighet i Sjunnerup strax norr om Höör. 33 ha mark varav 19 ha naturreservat, 8 ha skog och 4 ha igenväxande betesmark. Nybildat naturreservat i trevlig, omväxlande natur med de flesta av våra svenska trädarter representerade. Mäktiga 30-meterstallar med begynnande grovskorpbark, spärrgreniga gammelekar, jättesälgar och alg/mossbevuxna, döende bokar. Virkesförrådet i den icke-skyddade skogen grandominerat med drygt 2 600 m³sk varav 2 100 m³sk slutavverkningsbart. Skåneleden går genom egendomen.

Prisidé: 1 750 000 kr, bud senast 2018-10-02