annonsbild-hogupplost
dsc_0005
dsc_0021
dsc_0022

53 ha skog med möjligheter i Höör

Byggnadsfri skogsfastighet om 53 ha i Sjunnerup nordost om Höör. Skogen med ett virkesförråd om ca 7 568 m³sk och grandominans ger en medelbonitet om knappt 9 m³sk/ha och år. 16 ha med gallringsskog gran kan ge ca 7 000 m³sk slutavverkning inom 15 år. Det finns positivt förhandsbesked för tomt att sälja eller bygga sitt eget boende på, dessutom möjlighet till ytterligare avstyckningar/ exploatering av tomtmark. Mycket god tillgänglighet med vägar och vändplatser på de större skiftena. Jakt på bl.a. vildsvin och rådjur.

Pris: Anbud senast 2022‐06‐10