annonsbild
20220516_1136301
20220309_1044401

Åboden på idylliskt läge vid Rönneå

På en sluttning med avskilt läge och utsikt över Rönne å som efter många år har format meanderslingor i landskapet. Meander är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. På fastigheten som omfattar 1,5 ha finns en mindre sjöbod med liten terrass i dåligt skick och en porlande bäck som rinner ner för berget bredvid boden. Du som vill ha ett tyst avskilt läge, titta ut över ån och filosofera, här har du din plats. Hela fastigheten omfattas av strandskydd.

Högsta bud f n: 500 000 kr, 2/6 kl 09.05 budgivare nr 1

Pris: 795 000 kr eller högstbjudande