Hästgård väster om Högsby

Hästgård med totalt 7,7 ha mark varav 3,7 ha skogsmark och 2,3 ha inäga. Åker- och betesmark i direktanslutning till ekonomibyggnaden. Bostadsbyggnad med reveterad fasad. Bergvärme och fiber till internet indraget.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-10-23