Skogsgård 264 ha

Tillväxtfastighet med stor andel yngre skog belägen strax utanför Grönskåra, ca 2 mil sydväst om Högsby. På fastigheten finns en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Inägomarken ligger samlat runt gårdscentrat. Virkesvolym ca 30 300 m³sk. Kan köpas i delar.

Prisidé: 22 milj.

Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2020-09-18