Skogsfastigheter nordväst om Fagerhult

Skogsfastigheten är på ca 39 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 8 074 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2018 är tillväxten ca 280 m³sk. Bonitet 8,3 m³sk per ha.

Försäljningssätt: Skriftligt bud senast 2019-09-19