Skogs- och hästgård norr om Fagerhult

Norr om Fagerhult ligger fastigheten Fögeberg 2:3 som är indelad i två skiften, skogs- och hästgårdsskifte där man kan lägga separata bud på varje skifte. Fastighetens areal uppgår till 73 ha totalt varav 53 ha skog och 17,3 ha inäga. Virkesförrådet har uppskattats till 8900 m³sk och bonitet 7,4 m³sk per ha. Bostadshus, stall och paddock.

Försäljningssätt: Skriftligt bud senast 2019-10-21