Jord-och skogsfastighet sydost om Högsby

Skogsfastigheten är på 50,5 ha varav 31 ha skog och 17,4 ha inäga. Det totala virkesförrådet har uppskattats till ca 2100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2017 är tillväxten ca 143 m³sk under första växtsäsongen. Bonitet 6,4 m³sk per ha. Hög andel ungskog.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-11-13