Produktionsskog 49 ha NO Höör

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 49 ha i Ynglingarum nordöst om Höör. 41 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 900 m³sk bestående av i huvudsak gran samt 4 ha åkermark. Bonitet 10,6 m³sk/ha och år. Trevlig bäck, mindre julgransodling och småkuperad terräng. Viltrika trakter med bl a rådjur, vildsvin och dovhjort.

Prisidè: 4 500 000 kr, bud senast 2019-06-14