Skogsfastighet 24 ha syd Hässleholm

Byggnadsfri skogsfastighet i Lunnahöja söder om Hässleholm. 18 ha produktiv skog i ett rektangulärt skifte med virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Medelbonitet om 8,8 m³sk/ha och år. Drygt 5 ha betesmark. Viltrika trakter med bland annat dovhjort, vildsvin och rådjur.

Prisidè: 1 800 000 kr, bud 2019-04-03