Skogsfastighet 34 ha Nävlingeåsen

Skogsfastighet med torp på tyst läge i Kroksjö ca 20 km nordost Höör. Ca 31 ha skog med ett virkesförråd om 5 600 m³sk bestående av gran, bok och ek. Ca 4 100 m³sk är S2 varav 67 % bok och 26 % gran. 3 ha bete. God tillgänglighet för transport med väg genom fastigheten och egen vägbom. Jakt på bl a vildsvin, dovhjort och rådjur.

Prisidé: 5 500 000 kr, anbud senast 2021-01-15