1dsc03240_2_r1
2dsc03296_r1
3dsc03303_r1
4dsc03310_r1
5dsc03251_r1
6dsc03305_r1
15dsc03009_r1
16dsc03035_r1
17dsc03027_r1
18dsc03022_r1
19dsc02881_r1
20dsc02908_r1
21dsc02915_r1
22dsc02944_r1
23dsc02956_r1
24dsc02967_r1
25dsc02973_r1
26dsc02924_r1
8dsc03264_r_r1
27dsc03103
11dsc03334_r_21
27dsc03377_r1
28dsc03075
29dsc03401_r1
31dsc03396_r1
14dji_0105_r_21
32dsc03467_r1
13dsc03466_r_21
dsc03077
12dsc03110-2_r
dsc03090
10dsc03368_2_r1

Gård med fiskerätt i sjön Skagern 26 ha

Gård med anor från 1600-talet och belägen med högt och fint läge cirka 500 m från sjön Skagerns södra strand. Gångavstånd till allmän badplats. Bostadshus från mitten av 1800-talet, delvis renoverat, om 2 rum och kök samt inredningsbar vind. Mark om ca 26,5 ha varav cirka 4,2 ha inägomark. Skogsmark cirka 21,6 ha med en totalvolym om cirka 2 960 m3sk inklusive 2019-års tillväxt, medelvolym cirka 137 m3sk/ha, medelbonitet om cirka 10,3 m3sk/ha, enligt skogsbruksplan. Äldre ladugårdsbyggnad med vagnslider och garage. Jakträtt. Fiskerätt i sjön Skagern, kräftfiske.
SÅLD/KÖPT