annonsbild
dji_0192
20220605_1727461

Mindre skogsfastighet väster om Broby

Grandominerad ungskogsfastighet om ca 3 ha strax väster om Broby. På fastigheten finns idag inga byggnader. 3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om ca 500 m³sk, mestadels yngre granskog med inslag av lövskog såsom björk och al. En oröjd markväg från riksväg 19 går in på marken i södra delen av fastigheten.

Prisidé: 500 000 kr eller högstbjudande