Produktions‐ och ädellövskog 55 ha Eslöv

Byggnadsfri och högproduktiv skogsfastighet om 55,4 ha invid Stehags by mellan Eslöv och Höör. Skogen med ett virkesförråd om ca 12 700 m³sk, mestadels gran. Ca 4 000 m³sk slutavverkning, 8 500 m³sk gallring och en medelbonitet om 10,1 m³sk/ha och år. Även äldre, vackra bok- och ekbestånd på småkuperade marker. Jakt på bl.a vildsvin och rådjur. Det finns en motionsslinga på fastigheten som ger ett årligt arrende. Fastigheten kan förvärvas hel eller i delar.

Prisidé: 14 900 000 kr, anbud senast 2021‐11‐10