Skogsfastighet Vislanda 46 ha

Skogsfastighet belägen mellan Växjö och Älmhult. Byggnadsfri. Huvudsakligen yngre granskog i ett skifte. Produktiv skogsmark ca 45,7 ha med virkesförråd om ca 3 400 m3sk. Bonitet, ca 6,2 m3sk/ha, med en beräknad volymtillväxt om ca 5%/år. Jakt på älg, gris, rådjur mm.

Prisidé: 2 650 000 kr eller högstbjudande. Anbud senast 2019-10-07