dsc01171_11
dji_0007
dji_0017_moment21
dsc01095
dsc01122

Alvesta Billingetorp 84 ha

På uppdrag av Karolinska Institutet försäljs skogsfastigheten Alvesta Billingetorp 2:4 till högstbjudande. Fastigheten är belägen ca 6 km väster om Alvesta. Mark ca 84 ha varav prod. skogsmark ca 68,5 ha. Enligt nyligen upprättad skogsbruksplan är virkesförrådet bedömt till ca 9 900 m3sk. Bonitet 6,9 m3sk/ha. Skog i huggningsklasserna S1/S2 ca 5 700 m3sk. Åker och betesmark ca 11 ha. Jakt på älg, vildsvin, rådjur mm. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.

Pris: 5 950 000 kr eller högstbjudande. Anbud senast 2018-11-30