dji_0004_111_r2
dji_0006_moment_21_rr2
dji_0006_moment_41_r2
dji_0008_moment_21_r2
dsc01640_15_r2
dsc01692_1152

Skogsfastighet Älmhult 114 ha

På uppdrag av Älmhults kommun försäljs skogsfastighet ca 15 km nordost Älmhult. Stort eget vattenområde om ca 58,4 ha, produktiv skogsmark ca 41,4 ha. Virkesförråd bedömt till ca 5200 m3sk. Löpande tillväxt ca 268 m3sk/år. Bra vägnät. Huvudsakligen ungskog. Viltslag, älg, gris, rådjur mm. Fiskerätt. Kan köpas av juridisk person, t.ex. aktiebolag.

Utgångspris: 2 950 000 kr. Anbud senast 2019-03-29