Ingvar Elmehag

Ingvar Elmehag är utbildad skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare med erfarenhet från över 30 år i skogs- och fastighetsbranschen och varav över 20 år som fastighetsmäklare. Ingvar var tidigare franchisetagare hos Swedbank Kommersiella fastigheter och arbetade där som fastighetsmäklare. Tidigare anställningar som kan nämnas är fastighetsekonom/fastighetsmäklare vid NAI Svefa och skogsekonom, fastighetsmäklare och auktoriserad generationsskiftare inom LRF Konsult Skogsbyrån. Äger och brukar egen skog.

Mobil: 0768 - 85 85 70
E-post: ingvar.elmehag@skogochlantbruk.nu