Skogsfastighet norr om Alsterbro

Skogsfastigheten är på ca 76 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats vid inventering sommaren 2017 till ca 6100 m³sk. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten ca 245 m³sk. Bonitet 5,2 m³sk per ha.

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-09-20