Skogsfastighet öster om Berga

Skogsfastigheten är på ca 137 ha. Det totala virkesförrådet har uppskattats till 11 987 m³sk. Enligt skogsbruksplanen uppförd 2017 är tillväxten ca 663 m³sk. Bonitet 6,8 m³sk per ha. 

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2017-09-20